عکس‌های ما

نمایشگاه مصلی ۱۳۹۳:

 • namayeshgahe-mosala-1393-7
 • namayeshgahe-mosala-1393-6
 • namayeshgahe-mosala-1393-5
 • namayeshgahe-mosala-1393-4
 • namayeshgahe-mosala-1393-3
 • namayeshgahe-mosala-1393-2
 • namayeshgahe-mosala-1393-1

نمایشگاه تحقیقات حجامت ۱۳۹۲:

 • namayeshgahe-yahqiqate-hejamat-1392-1
 • namayeshgahe-yahqiqate-hejamat-1392-2

نمایشگاه طلای سبز ۱۳۹۱:

 • namayeshgahe-talaye-sabz-1391-1
 • namayeshgahe-talaye-sabz-1391-2

تصاویر همایش معرفی محصولات شفا ۱۳۸۹:

 • hamayeshe-moarefi-mahsolate-shafa-1389-1
 • hamayeshe-moarefi-mahsolate-shafa-1389-2