مقاله1
آوریل, 2022
  • پماد مفاصل ثمر

    موارد مصرف دیسک و سیاتیک (عِرقٌ النَّسا) آرتروز گردن و زانو (غلبه خلط بلغم در مفاصل) واریس (دَوالی) ...

نوشته‌های بیشتری را نمایش بده